Zastávka E-ZS03 je dostupná jako modulová řada 2790, 4140 a 5490 mm dlouhá. Je vyrobena z nosných sloupů svařených z dvojice hliníkových trubek a plechu. Na přechodový plech je navařena hliníková trubka skružená do mírného oblouku, která nese zasklívací profily z vytlačovaného hliníku.
Zastřešení z průhledné či kouřově zbarvené polykarbonátové desky, variantně z jiného materiálu dle objednávky zákazníka. Stěny zastávky mají výplň z bezpečnostního tvrzeného skla. Rámy lavičky jsou připevněny ke sloupům zastávky nýtovacími maticemi. Bočnice jsou tvořeny rámem z hliníkové trubky a výplně. Výplň bočnic tvoří buď bezpečnostní tvrzené sklo, sloužící také jako reklamní plocha, nebo typová informační vitrína CITYLIGHT obsahující i osvětlení. Rozměr bočnice
s informační vitrínou CITYLIGHT je přizpůsoben typovým rozměrům vitríny.
Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem. Sloupy z hliníkových trubek jsou k podkladu připevněny vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu.
Míry: výška 2500 mm, šířka 1800 mm

E-ZS03a zastávka se dvěma polemi – délka 2790 mm
E-ZS03b zastávka se třemi polemi – délka 4140 mm
E-ZS03c zastávka se čtyřmi polemi – délka 5490 mm